25-lecie Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu

25-lecie Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu

Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu w sobotę (28 listopada) obchodziły swój srebrny jubileusz. Z okazji 25-lecia ich istnienia w kościele pijarskim pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha odbyły się rocznicowe obchody.

Sobotnią uroczystość rozpoczęło nabożeństwo celebrowane przez księdza Wojciecha Osiala, biskupa pomocniczego diecezji łowickiej.

Po Mszy świętej, w której wziął m. in. udział ojciec Mateusz Pindelski, prowincjonał polskiej prowincji Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, czyli właśnie pijarów, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Tuż po nim Przemysław Jabłoński, dyrektor zespołu szkół pijarskich pasował na ucznia pierwszaków.

Obchody ćwierćwiecza Pijarskich Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu były okazją do wręczenia nagród. Ojciec prowincjonał wręczył kalasantyńskie statuetki anglistce Agnieszce Bochniak oraz wicedyrektor pijarskiej szkoły Ewie Staniszewskiej.

Z kolei ojciec Marek Barczewski, rektor Kolegium Pijarskiego w Łowiczu nagrodził finansowo troje stypendystów. Maja Czerwińska, Agata Kłosińska i Szymon Miterka otrzymali stypendia w wysokości 600 zł.

https://lowicz.naszemiasto.pl/25-lecie-pijarskich-szkol-krolowej-pokoju-w-lowiczu