Opowieść o pewnym klasztorze cd.

Opowieść o pewnym klasztorze cd.

Ojciec Eugeniusz Grzywacz SP

VIDEO 2 Hebdowskie pejzaże

Pokazujące klasztor w otaczającej ją przyrodzie w zmieniających się porach roku i dnia

Dwa następne odcinki. Powstanie tych opowieści zainspirowane zostały jednym obrazem Franciszka Kostrzewskiego „Widok Hebdowa” z 1852 roku, znajdującego się obecnie w Muzeum Narodowym w Kielcach.

VIDEO 3 Dawny widok Hebdowa i Franciszek Kostrzewski

Opowieść trzecia – przybliża nam postać Franciszka Kostrzewskiego orzaz czasy w którym powstał ten obraz, a przede wszystkim jeśli chodzi o interpretację ikonograficzną, poświęcona jest sztafażowi tego obrazu, a więc postaciom, które się na nim znajdują.

VIDEO 4 Widok, którego już nie ma

Opowieść czwarta – opowiada o stronie pejzażowej obrazu, o dawnym korycie Wisły, Puszczy Niepołomickiej i widocznych na horyzoncie górach, porównując z tym co dziś jeszcze pozostało z tamtego widoku, a co wcale nie jest takie pewne, że pozostanie w tej formie jak teraz widzimy.

GRZYWACZ Eugeniusz, Opowieść o pewnym klasztorze. Tom I-II. Autor tekstu oraz opracowanie merytoryczne… Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku Paweł Olchawa. Autorzy zdjęć: Paweł Klasa oraz Eugeniusz Grzywacz. Hebdów 2018.