Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 4 kwietnia 2021

 Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku.

 W tym roku „grób i ciemnicę” przygotowali rodzice i uczniowie z siódmej klasy szkoły pijarskiej, pod przewodnictwem ojca Andrzeja. Całym projektem kierował Pan Paweł Kowalik. Serdeczne Bóg zapłać!

 Dziś o godz. 15.40 Nowenna do Miłosierdzia Bożego, dzień trzeci. Transmisja internetowa ze Mszy świętej o godz. 16.00.

 W Poniedziałek Wielkanocny, Msze święte według porządku niedzielnego. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.40, a w pozostałe dni nowenny – przed wieczorną Mszą świętą.

 Ofiarodawcom i darczyńcom pijarskiego kościoła, jak i naszej wspólnoty z serca dziękujemy za każdy gest Waszej dobroci i okazywaną nam pomoc. Najbliższa Msza św. w intencji dobrodziejów i darczyńców będzie sprawowana w Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwietnia, o godz. 16.00.

 Msza św. w intencji rodzin, z prośbą o łaskę wiary i dary Ducha Świętego przez wstawiennictwo Matki Bożej łaskawej i Świętego Józefa, w piątek, 9 kwietnia o godz. 17.30.

 Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 OGŁOSZENIE SZKOŁY PIJARSKIEJ. W związku z panującą pandemią przedłużamy termin składania wniosków do 15 kwietnia 2021 roku. Zapraszamy do składania dokumentów, ponieważ otwieramy 2 klasy pierwsze. Są jeszcze wolne miejsca. Wnioski można pobrać codziennie i należy składać w szkole w godz. 8.00-15.30.

 Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.

Życzenia

Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych

życzą Ojcowie Pijarzy

A + M + P + I