RYCERZE ŚW. JANA PAWŁA II U PIJARÓW

RYCERZE ŚW. JANA PAWŁA II U PIJARÓW

W niedzielę, 14 kwietnia 2024 roku, w naszym kościele gościli członkowie Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II. To katolickie stowarzyszenie wiernych świeckich, które zjednoczone jest wspólnym pragnieniem kształtowania życia na wzór św. Jana Pawła II.

Organizacja ta stoi na straży duchowego dziedzictwa Papieża Polaka i aktywnie angażuje się w życie społeczne poprzez różnorodne inicjatywy. Członkowie Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II podejmują się dzieł miłosierdzia, realizując w praktyce nauki i przykłady życia świętego Papieża. Ich obecność w naszym kościele stanowiła okazję do zaprezentowania ich misji oraz zachęty dla potencjalnych nowych członków. Podczas każdej Mszy świętej, przedstawiciele zakonu dzielili się informacjami o ich działalności, starając się zachęcić wiernych do wsparcia ich inicjatyw. Ich obecność w kościele nie tylko miała promować idee miłosierdzia i zaangażowania społecznego, ale także stanowić inspirację dla innych wiernych do podjęcia podobnych działań na rzecz dobra wspólnego. Niektórzy z rycerzy przybyli na Mszę św. ze swoimi rodzinami.

Ziarno słowa Rycerzy JP2 zostało zasiane. Niech dobry Bóg ich i nas wspomaga. Trzymamy kciuki za zawiązanie chorągwi w pijarskim kościele.

FOTO