UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. WOJCIECHA 28 KWIETNIA 2024 R.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. WOJCIECHA 28 KWIETNIA 2024 R.

Mszy świętej przewodniczył ojciec Wojciech Wojda. Po Eucharystii, przed świątynią odbyła się uroczysta procesja, w której razem z wiernymi podążała służba liturgiczna, przedstawiciele Zakonu Rycerzy Jana Pawła II z  Głowna, dziewczynki w strojach łowickich sypiące kwiaty oraz przybyli wierni.

FOTO