Trzecia Niedziela Wielkanocy

18 kwietnia 2021

 Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Dziś o godzinie 14.45 - wypominki roczne.

 Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie dowody waszej troski o naszą świątynię. Za każdą złożoną ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”!

 Jutro na Mszach Świętych o godz. 7.00 i 17.30, na ołtarzu będą wystawione relikwie Krwi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, Patrona Solidarności. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o rychłą kanonizację Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz o pokój, zgodę i jedność w naszej Ojczyźnie.

 We wtorek: Adoracja z Maryją. Z orędzia Królowej Pokoju: „Również dziś jestem z wami, by wam powiedzieć: Dzieci, kto się modli, nie boi się przyszłości i nie traci nadziei. Jesteście wybrani, by nieść radość i pokój, bo należycie do mnie. Dlatego bądźcie pokorni, módlcie się i powierzcie wszystko w ręce Najwyższego, który was stworzył”. Początek adoracji o godz. 18.45.

 W piątek, 23 kwietnia, przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, drugiego patrona naszego kościoła. Uroczystość odpustową będziemy przeżywali w niedzielę 25 kwietnia. Tego dnia sumie odpustowej o godz. 12.30 będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Bp Wojciech Osial.

 W uroczystość św. Wojciecha na Mszy św. o godz. 17.30 oraz na sumie odpustowej w niedzielę o godz. 12.30, będziemy prosić i dziękować Bogu za wszystkich Wiernych uczęszczających do naszej świątyni, za dobrodziejów i darczyńców.

 W sobotę, 24 kwietnia, Ksiądz Jerzy obchodzi imieniny. Podczas Mszy św. o godz. 17.30 będziemy prosić dla niego o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie.

 W niedzielę, 25 kwietnia, po Mszy świętej wieczornej rozpocznie się całodobowe Różańcowe Jerycho oraz odbędzie się spotkanie grupy modlitewnej Ojca Pio.

 Zapraszamy do czytania prasy katolickiej. Gazety są do nabycia przy wyjściu z kościoła.

 W ubiegłą niedzielę podczas zbiórki przeznaczonej na cele Caritas, zebraliśmy 630 złotych. Bóg zapłać!

 Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary.

A + M + P + I