Aktualności

Życzenia na Boże Narodzenie 2020

Życzenia na Boże Narodzenie 2020

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami (Mt 1,22-23)

Patrzymy na ludzkie Dziecię w żłóbku, a mówimy - Boże. Od tego, co słabe, spodziewamy się mocy. Trzeba mieć mądrość, jak magowie ze wschodu, żeby w odartym z władzy Dzieciątku zobaczyć władzę absolutną. Skoro Bóg narodził się w stajni, to nikt nie powinien się lękać, że jego serce jest zbyt nędzne, żeby w nim mogło narodzić się Dziecię.

Czas Bożego Narodzenia to szczególny czas bliskości Boga. Bardzo potrzebujemy tej bliskości - zwłaszcza teraz. Bliskości Boga i drugiego człowieka. Ludzkość może iść naprzód dzięki wielu osobom, które nawet w czasach wstrząsów i niepewności niosą pomoc innym. Pomoc wzajemna toruje drogi w przyszłość. Nie ulegajmy rozczarowaniu, z uwagą wypatrujmy znaków nadziei, by troski nie zgasiły światła dobroci. Potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek. Ojciec Święty Franciszek przypomina nam o tym z całą mocą: „Nikt nie ocala się sam”. Poza ludzką niemocą odsłania się nowy horyzont. Czy będziemy umieli go rozpoznać? Żłóbek i choinka są znakami nadziei. Nie zatrzymujmy się jednak na samym znaku, ale odkrywajmy jego znaczenie, to znaczy pójdźmy do Jezusa, wejdźmy w miłość Boga którą On objawił, w nieskończoną dobroć której pozwolił zabłysnąć nad światem.

Rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe

18-20 grudnia 2020

"O co chodzi?"

Rekolekcje poprowadzi o. Jacek Wolan, rzecznik prasowy Polskiej Prowincji Pijarów i asystent ds. duszpasterstwa młodzieży i komunikacji

Żeby zrozumieć, czym są rekolekcje i jak je mamy przeżywać, najlepiej będzie zacząć od tego, skąd się wzięło oznaczające je słowo. A wzięło się ono z języka łacińskiego: od re-colligo oznaczającego „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać” (w formie zwrotnej se recoligere oznacza „ochłonąć, opamiętać się”) lub też od re-colo - „na nowo uprawiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz rozważyć”. Chodziłoby więc o powrót do czegoś, powtórne rozważenie, zajęcie się czymś jeszcze raz. Czym? Naszym życiem.

W codziennym zabieganiu rzadko mamy czas, by się nad czymś głębiej zastanowić. W życie (także duchowe) wkradają się pewnego rodzaju automatyzmy. Z jednej strony ułatwiają nam one życie (bo przecież trudno codziennie, podejmując modlitwę, zadawać sobie pytanie: po co w ogóle się modlę), z drugiej jednak strony automatyzmy te mogą powodować spłycenie rozumienia treści religijnych, gdyż wiele rzeczy robimy bezmyślnie. Nie zastanawiając się głębiej nad prawdami naszej wiary i przyjmując je mechanicznie „bo wszyscy tak wierzą i wszyscy tak robią”, ryzykujemy, że w momencie próby nie będziemy w stanie swojej wiary obronić. 

25-lecie Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu

25-lecie Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu

Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu w sobotę (28 listopada) obchodziły swój srebrny jubileusz. Z okazji 25-lecia ich istnienia w kościele pijarskim pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha odbyły się rocznicowe obchody.

Sobotnią uroczystość rozpoczęło nabożeństwo celebrowane przez księdza Wojciecha Osiala, biskupa pomocniczego diecezji łowickiej.

Po Mszy świętej, w której wziął m. in. udział ojciec Mateusz Pindelski, prowincjonał polskiej prowincji Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, czyli właśnie pijarów, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Tuż po nim Przemysław Jabłoński, dyrektor zespołu szkół pijarskich pasował na ucznia pierwszaków.

Obchody ćwierćwiecza Pijarskich Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu były okazją do wręczenia nagród. Ojciec prowincjonał wręczył kalasantyńskie statuetki anglistce Agnieszce Bochniak oraz wicedyrektor pijarskiej szkoły Ewie Staniszewskiej.

Z kolei ojciec Marek Barczewski, rektor Kolegium Pijarskiego w Łowiczu nagrodził finansowo troje stypendystów. Maja Czerwińska, Agata Kłosińska i Szymon Miterka otrzymali stypendia w wysokości 600 zł.

https://lowicz.naszemiasto.pl/25-lecie-pijarskich-szkol-krolowej-pokoju-w-lowiczuUczeń szkoły pijarskiej - nowym błogosławionym

Uczeń szkoły pijarskiej - nowym błogosławionym

Ze względu na ograniczenia sanitarne, spowodowane obecną pandemią (która w Hiszpanii ma szczególnie ostry przebieg), w uroczystości mogła wziąć udział stosunkowo niewielka liczba osób – jedna trzecia ogólnej pojemności tej wielkiej świątyni i z zachowaniem odpowiednich odległości między nimi, w maseczkach i po odkażeniu rąk. 

19-letni męczennik wojny domowej w Hiszpanii nowym błogosławionym

W sobotę 7 listopada w słynnej katedrze Świętej Rodziny (Sagrada Familia) w Barcelonie miejscowy arcybiskup kard. Joan Josep Omella ogłosił błogosławionym 18-letniego Jana Roiga Diggle’a, zamordowanego z nienawiści do wiary w 1936 roku. Mszę beatyfikacyjną koncelebrowali m.in. arcybiskup-senior kard. Lluís Martínez Sistach i nuncjusz apostolski w Hiszpanii abp Bernardito Auza. Obecni byli także krewni nowego błogosławionego, przedstawiciele władz państwowych i miejskich oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Joana Roiga, które ponad 30 lat temu rozpoczęło jego proces beatyfikacyjny.

Tej beatyfikacji poświęcił swój najnowszy cotygodniowy list (z 1 listopada) kard. Omella. Przedstawił w nim pokrótce życiorys sługi Bożego, rozstrzelanego tylko dlatego, że był chrześcijaninem, żyjącym „sercem i czynami w głębokiej przyjaźni z Jezusem, którą rozsiewał wśród wszystkich, którzy go otaczali“. 

RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA 1-8 listopada 2020

RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA 1-8 listopada 2020

Udział w wydarzeniu :

Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych.

Do wydarzenia można dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez całą oktawę.

W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy w parafii lub innych dostępnych miejscach, w domu, pod przydrożnym krzyżem.

Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia.

Może to być, któraś z tych godzin:

12:00 – Anioł Pański

15:00 – Godzina Miłosierdzia

21:00 – Apel Jasnogórski

Dekret Penitencjarii Apostolskiej o warunkach uzyskania w czasie pandemii odpustu zupełnego dla wiernych zmarłych

Rok: 2020

Autor: Kard. Mauro Piacenza

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

Szkoła Pijarska z Łowicza w TV Trwam 27 października 2020 r. o g. 18.15

Szkoła Pijarska z Łowicza w TV Trwam 27 października 2020 r. o g. 18.15

TV Trwam w szkołach pijarskich

W dniach 7 i 8 października 2020r. w Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju w Łowiczu telewizja Trwam zbierała informacje do programu „Ze szkolnej ławki”. Program od ponad 10 lat prezentuje szkoły katolickie w Polsce, a jego gospodarzem jest ks. dr Antoni Balcerzak, który jednocześnie pełni funkcję wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przez dwa dni poznawał on naszą placówkę.

Program zostanie wyemitowany w TV Trwam w dniu 27 października 2020r. o godz. 18.15. Jego prowadzący pokaże m. in. życie codzienne naszej szkoły, następnie formację dzieci, nauczycieli oraz rodziców, a także sposób, w jaki Pijarskie Szkoły zapewniają uczniom możliwość rozwoju pasji i zainteresowań.

W programie zostaną zaprezentowane lekcje w klasach, tzn. zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, chemii, fizyki, matematyki, religii, biologii, w-fu oraz zajęcia dodatkowe jak schola czy zajęcia teatralne.

Malwina Ciesielska IHL 

Film TV Trwam w szkołach pijarskich

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożono w kościele pijarskim w Łowiczu

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożono w kościele pijarskim w Łowiczu

Ojciec Marek Barczewski, rektor kościoła i kolegium pijarskiego w Łowiczu w niedzielę (25 października) poświęcił relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki (1947-1984). Do kościoła pijarskiego uroczyście wprowadzono relikwiarz z krwią patrona NSZZ „Solidarność”. Znalazło się na nim logo związku, któremu w Łowiczu przewodzi Teresa Kowalska-Suchecka.

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożono w kościele pijarskim w Łowiczu.

- Niech wstawiennictwo błogosławionego księdza Jerzego przynosi obfite łaski ojcom pijarom, posługującym w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha, wiernym nawiedzającym tę świątynię, w tym, rodzicom, dzieciom, chorym i ubogim – napisał w specjalnym liście ks. Andrzej Kakareko, kustosz relikwii ks. Jerzego w archidiecezji białostockiej.

Udało się je pozyskać staraniem rady łowickiego oddziału NSZZ „Solidarność”. Na niedzielę uroczystość wprowadzenia relikwii do pijarskiego kościoła zaproszono m. in. Agnieszkę Popiełuszko, bratanicę kapłana bestialsko zamordowanego przez PRL-owską bezpiekę w 1984 roku oraz jego siostrzenicę Grażynę Siemion. Brał nie udział także ks. Czesław Banaszkiewicz, przyjaciel błogosławionego i męczennika Kościoła katolickiego.

Ogłoszenia duszpasterskie

II NIEDZIELA ZWYKŁA

17 stycznia 2021

 Dziś o godz. 14.45 różaniec za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych, a o godz. 16.00 Msza święta w ich intencji.

 Od jutra rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 We wtorek, na Mszach Świętych o godz. 7.00 i 17.30, na ołtarzu będą wystawione relikwie Krwi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, Patrona Solidarności. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o rychłą kanonizację Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz o pokój, zgodę i jedność w naszej Ojczyźnie.

 Adoracja z Maryją we wtorek o godz. 18.45. Z orędzia Królowej Pokoju: „Drogie dzieci! Wzywam was dzisiaj wszystkich do radowania się życiem, które Bóg wam daje. Dziatki, cieszcie się w Bogu Stworzycielu, że tak cudownie was stworzył. Proście, aby wasze życie było radosnym dziękczynieniem, płynącym z waszych serc jak rzeka radości”.

 Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, w czwartek, 21 stycznia.

 W czwartek przypada Dzień Babci, a w piątek – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków i Babcie, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! W naszym podziękowaniu niech nie zabraknie ofiarowanej w ich intencji Komunii Świętej i serdecznej pamięci.

 Od niedzieli 7 lutego, rozpoczniemy przyjmować intencje mszalne na drugie półrocze b.r.

 Ósma rocznica śmierci Kardynała Józefa Glempa Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Prymasa Polski przypada w sobotę, 23 stycznia.

 W obliczu skutków kataklizmu trzęsienia ziemi jakie miało miejsce w ostatnim czasie w Chorwacji, Caritas tego kraju zwróciła się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc. W przyszłą niedzielę 24 stycznia włączymy się w modlitwę za ofiary trzęsienia ziemi oraz w zbiórkę na rzecz poszkodowanych.

 Zostań Mecenasem Dobrej Sprawy! Przekaż 1 % podatku na Fundację „Krąg Przyjaciół Dziecka” i w ten sposób wesprzyj rozwój Szkół Pijarskich w Łowiczu. Informacje w formie ulotki można zabrać ze stolika przy wyjściu z kościoła.

 Zachęcamy do lektury tygodników: Niedziela i Gość Niedzielny. W „Niedzieli” polecamy artykuł „Dusze leżą odłogiem” - o stanie naszej wiary w dobie epidemii oraz artykuł „Dlaczego śpiewamy kolędy do 2 lutego?”.

A + M + P + I


Msze Święte

Niedziele i uroczystości

  • godz. 8.00
  • godz. 9.30 (młodzież)
  • godz. 11.00 (dzieci)
  • godz. 12.30
  • godz. 16.00

Dni powszednie

  • godz. 7.00
  • godz. 17.30

Spowiedź

  • w niedzielę: 15 min. przed Mszą św.
  • w dni powszednie: od 6.50 i 17.10

Kalendarium