Aktualności

Orędzie Franciszka na Wielki Post 2021

Orędzie Franciszka na Wielki Post 2021

„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)

Drodzy bracia i siostry,

zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.

Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.

Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.

Osiem cudów eucharystycznych, które wydarzyły się w Polsce

Osiem cudów eucharystycznych, które wydarzyły się w Polsce

To niewiarygodne, że w małym kawałku chleba jest obecny nasz wszechmogący Bóg, który daje poznać się także poprzez wiele cudów eucharystycznych. Chcemy przybliżyć Wam historię 8 cudów, które dokonały się w Polsce.

1. Głotowo

Do pierwszego cudu eucharystycznego w Polsce doszło w małej wsi leżącej w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Dobre Miasto. Podczas najazdu Litwinów i Prusów proboszcz tamtejszej parafii zakopał w ziemi złocone naczynie, w którym znajdowały się konsekrowane hostie. Po kilku latach, w 1290 r., odnalazł je pewien człowiek orzący ziemię. Szedł za parą wołów, które nagle stanęły. Z grudy ziemi wydobywał się blask i oświetlił całe pole. Był to kielich, w którym znajdowała się nienaruszona hostia. W uroczystej procesji została przeniesiona do kościoła w Dobrym Mieście. Jednak naczynie zniknęło i zostało ponownie odnalezione na polu. Znak ten potraktowano jako wezwanie do wybudowania kościoła w miejscu cudu.

2. Kraków

W 1345 r. w kościele p.w. Wszystkich Świętych doszło do przykrego incydentu. Do kościoła włamali się złodzieje, którzy zniszczyli tabernakulum i zabrali naczynie z konsekrowanymi hostiami. 

Życzenia na Boże Narodzenie 2020

Życzenia na Boże Narodzenie 2020

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami (Mt 1,22-23)

Patrzymy na ludzkie Dziecię w żłóbku, a mówimy - Boże. Od tego, co słabe, spodziewamy się mocy. Trzeba mieć mądrość, jak magowie ze wschodu, żeby w odartym z władzy Dzieciątku zobaczyć władzę absolutną. Skoro Bóg narodził się w stajni, to nikt nie powinien się lękać, że jego serce jest zbyt nędzne, żeby w nim mogło narodzić się Dziecię.

Czas Bożego Narodzenia to szczególny czas bliskości Boga. Bardzo potrzebujemy tej bliskości - zwłaszcza teraz. Bliskości Boga i drugiego człowieka. Ludzkość może iść naprzód dzięki wielu osobom, które nawet w czasach wstrząsów i niepewności niosą pomoc innym. Pomoc wzajemna toruje drogi w przyszłość. Nie ulegajmy rozczarowaniu, z uwagą wypatrujmy znaków nadziei, by troski nie zgasiły światła dobroci. Potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek. Ojciec Święty Franciszek przypomina nam o tym z całą mocą: „Nikt nie ocala się sam”. Poza ludzką niemocą odsłania się nowy horyzont. Czy będziemy umieli go rozpoznać? Żłóbek i choinka są znakami nadziei. Nie zatrzymujmy się jednak na samym znaku, ale odkrywajmy jego znaczenie, to znaczy pójdźmy do Jezusa, wejdźmy w miłość Boga którą On objawił, w nieskończoną dobroć której pozwolił zabłysnąć nad światem.

Rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe

18-20 grudnia 2020

"O co chodzi?"

Rekolekcje poprowadzi o. Jacek Wolan, rzecznik prasowy Polskiej Prowincji Pijarów i asystent ds. duszpasterstwa młodzieży i komunikacji

Żeby zrozumieć, czym są rekolekcje i jak je mamy przeżywać, najlepiej będzie zacząć od tego, skąd się wzięło oznaczające je słowo. A wzięło się ono z języka łacińskiego: od re-colligo oznaczającego „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać” (w formie zwrotnej se recoligere oznacza „ochłonąć, opamiętać się”) lub też od re-colo - „na nowo uprawiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz rozważyć”. Chodziłoby więc o powrót do czegoś, powtórne rozważenie, zajęcie się czymś jeszcze raz. Czym? Naszym życiem.

W codziennym zabieganiu rzadko mamy czas, by się nad czymś głębiej zastanowić. W życie (także duchowe) wkradają się pewnego rodzaju automatyzmy. Z jednej strony ułatwiają nam one życie (bo przecież trudno codziennie, podejmując modlitwę, zadawać sobie pytanie: po co w ogóle się modlę), z drugiej jednak strony automatyzmy te mogą powodować spłycenie rozumienia treści religijnych, gdyż wiele rzeczy robimy bezmyślnie. Nie zastanawiając się głębiej nad prawdami naszej wiary i przyjmując je mechanicznie „bo wszyscy tak wierzą i wszyscy tak robią”, ryzykujemy, że w momencie próby nie będziemy w stanie swojej wiary obronić. 

25-lecie Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu

25-lecie Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu

Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu w sobotę (28 listopada) obchodziły swój srebrny jubileusz. Z okazji 25-lecia ich istnienia w kościele pijarskim pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha odbyły się rocznicowe obchody.

Sobotnią uroczystość rozpoczęło nabożeństwo celebrowane przez księdza Wojciecha Osiala, biskupa pomocniczego diecezji łowickiej.

Po Mszy świętej, w której wziął m. in. udział ojciec Mateusz Pindelski, prowincjonał polskiej prowincji Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, czyli właśnie pijarów, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Tuż po nim Przemysław Jabłoński, dyrektor zespołu szkół pijarskich pasował na ucznia pierwszaków.

Obchody ćwierćwiecza Pijarskich Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu były okazją do wręczenia nagród. Ojciec prowincjonał wręczył kalasantyńskie statuetki anglistce Agnieszce Bochniak oraz wicedyrektor pijarskiej szkoły Ewie Staniszewskiej.

Z kolei ojciec Marek Barczewski, rektor Kolegium Pijarskiego w Łowiczu nagrodził finansowo troje stypendystów. Maja Czerwińska, Agata Kłosińska i Szymon Miterka otrzymali stypendia w wysokości 600 zł.

https://lowicz.naszemiasto.pl/25-lecie-pijarskich-szkol-krolowej-pokoju-w-lowiczuUczeń szkoły pijarskiej - nowym błogosławionym

Uczeń szkoły pijarskiej - nowym błogosławionym

Ze względu na ograniczenia sanitarne, spowodowane obecną pandemią (która w Hiszpanii ma szczególnie ostry przebieg), w uroczystości mogła wziąć udział stosunkowo niewielka liczba osób – jedna trzecia ogólnej pojemności tej wielkiej świątyni i z zachowaniem odpowiednich odległości między nimi, w maseczkach i po odkażeniu rąk. 

19-letni męczennik wojny domowej w Hiszpanii nowym błogosławionym

W sobotę 7 listopada w słynnej katedrze Świętej Rodziny (Sagrada Familia) w Barcelonie miejscowy arcybiskup kard. Joan Josep Omella ogłosił błogosławionym 18-letniego Jana Roiga Diggle’a, zamordowanego z nienawiści do wiary w 1936 roku. Mszę beatyfikacyjną koncelebrowali m.in. arcybiskup-senior kard. Lluís Martínez Sistach i nuncjusz apostolski w Hiszpanii abp Bernardito Auza. Obecni byli także krewni nowego błogosławionego, przedstawiciele władz państwowych i miejskich oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Joana Roiga, które ponad 30 lat temu rozpoczęło jego proces beatyfikacyjny.

Tej beatyfikacji poświęcił swój najnowszy cotygodniowy list (z 1 listopada) kard. Omella. Przedstawił w nim pokrótce życiorys sługi Bożego, rozstrzelanego tylko dlatego, że był chrześcijaninem, żyjącym „sercem i czynami w głębokiej przyjaźni z Jezusem, którą rozsiewał wśród wszystkich, którzy go otaczali“. 

RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA 1-8 listopada 2020

RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA 1-8 listopada 2020

Udział w wydarzeniu :

Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych.

Do wydarzenia można dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez całą oktawę.

W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy w parafii lub innych dostępnych miejscach, w domu, pod przydrożnym krzyżem.

Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia.

Może to być, któraś z tych godzin:

12:00 – Anioł Pański

15:00 – Godzina Miłosierdzia

21:00 – Apel Jasnogórski

Dekret Penitencjarii Apostolskiej o warunkach uzyskania w czasie pandemii odpustu zupełnego dla wiernych zmarłych

Rok: 2020

Autor: Kard. Mauro Piacenza

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

Ogłoszenia duszpasterskie

21 lutego 2021

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 Dziś o godz. 14.00 różaniec za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych, a o godz. 15.15 nabożeństwo Gorzkich Żali. W tym roku kazania pasyjne wygłosi ojciec Dariusz Jabłoński.

 W poniedziałek, święto Katedry św. Piotra Apostoła.

 We wtorek zapraszamy na Adorację z Maryją. Początek adoracji o godz. 18.45

 W czwartek, po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na całodobowe modlitewne Różańcowe Jerycho.

 W piątek, 26 lutego, przypada wspomnienie św. Pauli Montal, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pijarek. W tym dniu ojciec Mirosław Wojda obchodzi swoje imieniny. Na Mszy św. o godz. 17.30 będziemy prosić dla niego o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

 Zapraszamy do wspólnego przeżywania nabożeństw wielkopostnych:

- Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 15.15;

- oraz Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 15.00 lub 18.00. Rozważania w najbliższy piątek poprowadzą o godz. 15.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, a o godz. 18.00 wspólnota Odnowy w Duchu Świętym KANA

 Od 1 lutego, rozpoczął się pierwszy etap rekrutacji do Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu, który będzie trwał do 31 marca. W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze. Szczegółowe informacje na stronie www.pijarska.pl i w sekretariacie szkoły: tel. 46 837 66 10.

 Podziel się 1 % podatku z Fundacją „Krąg Przyjaciół Dziecka” i zostań Mecenasem Dobrej Sprawy! W ten sposób wesprzesz rozwój Szkół Pijarskich w Łowiczu. Informacje w formie ulotki można zabrać ze stolika przy wyjściu z kościoła.

 Przyszła niedziela będzie Dniem Pomocy Misjonarzom Ad gentes.

 Dziś przypada druga rocznica śmierci Księdza Biskupa Alojzego Orszulika. Pomódlmy się w jego intencji: Zdrowaś Maryjo.. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

A + M + P + I


Msze Święte

Niedziele i uroczystości

  • godz. 8.00
  • godz. 9.30 (młodzież)
  • godz. 11.00 (dzieci)
  • godz. 12.30
  • godz. 16.00

Dni powszednie

  • godz. 7.00
  • godz. 17.30

Spowiedź

  • w niedzielę: 15 min. przed Mszą św.
  • w dni powszednie: od 6.50 i 17.10

Kalendarium